Kielce, dnia 10 grudnia 2013 r.

 

 

 

PROTOKÓŁ NR 2

 

 

 

Protokół z wyboru oferty na dostawę zestawów komputerowych w celu utworzenia stanowisk komputerowych w ramach platformy edukacyjnych (blended learning) w ramach projektu pn.: „Masz zawód – masz pracę” nr WND-POKL.09.02.00-26-005/13-00 (zapytanie ofertowe nr 2/WND-POKL.09.02.00-26-005/13-00)

 

Rozpatrzenia ofert dokonała Komisja w składzie:

 

 

 

  1. Łukasz Baratyński

  2. Włodzimierz Chłopek

  3. Monika Szafraniec

 

 

 

Zapytanie ofertowe zostało skierowane do następujących firm:

 

 

 

1. Grupa Edukacyjna S.A. 25-655 Kielce ul. Łódzka 308

 

2. ITco S.J.Rabajczyk i wspólnicy 25-528 Kielce ul. Zagnańska 27

 

3. OLMS Olaf Rams 25-015 Kielce ul. Złota 2/4/19

 

 

 

Zapytanie zostało umieszczone na stronie internetowej projektu:

 

www.maszprace.wsepinm.edu.pl w dniu 26.11.2013 r.

 

 

 

W odpowiedzi otrzymaliśmy następujące oferty:

 

 

 

1. Grupa Edukacyjna S.A. 25-655 Kielce ul. Łódzka 308 – oferta mieści się w budżecie przewidzianym na realizację zadania - oferta najniższa,

 

2. ITco S.J.Rabajczyk i wspólnicy 25-528 Kielce ul. Zagnańska 27 – oferta mieści się w budżecie przewidzianym na realizację zadania,

 

3. OLMS Olaf Rams 25-015 Kielce ul. Złota 2/4/19 – oferta przewyższa wysokość budżetu przewidzianego na realizację zadania.

 

 

 

Kryteria wyboru oferty: najkorzystniejsza cena 100%

 

 

 

Złożone oferty są kompletne i spełniają wszystkie wymogi określone w zapytaniu ofertowym z dnia 26 listopada 2013 r. W wyniku rozpatrzenia ofert komisja stwierdziła, że firma Grupa Edukacyjna S.A. 25-655 Kielce ul. Łódzka 308 uzyskała najlepszą ocenę (najniższa cena) i została wybrana na realizację dostawy zestawów komputerowych w ramach projektu pn.: „Masz zawód – masz pracę” nr WND-POKL.09.02.00-26-005/13-00.