Kielce, dnia 07 października 2013 r.

 

 

 

PROTOKÓŁ NR 1

 

 

 

Protokół z wyboru oferty na dostawę zestawów tablic interaktywnych i oprogramowania w ramach projektu pn.: „Masz zawód – masz pracę” nr WND-POKL.09.02.00-26-005/13-00 (zapytanie ofertowe nr 1/WND-POKL.09.02.00-26-005/13-00)

 

Rozpatrzenia ofert dokonała Komisja w składzie:

 

 

 

  1. Łukasz Baratyński

  2. Włodzimierz Chłopek

  3. Monika Szafraniec

 

 

 

Zapytanie ofertowe zostało skierowane do następujących firm:

 

 

 

1. Grupa Edukacyjna S.A. 25-655 Kielce ul. Łódzka 308

 

2. GOLC Studio Wideo KIELCE, KRAKÓW, OPOCZNO, TOMASZÓW  25-402 Kielce, ul. Biskupa W. Kadłubka 39

 

3. LEMON MEDIA Jacek Cukrowicz 25-726 Kielce ul. Mielczarskiego 107/3

 

 

 

Zapytanie zostało umieszczone na stronie internetowej projektu:

 

www.maszprace.wsepinm.edu.pl w dniu 23.09.2013 r.

 

 

 

W odpowiedzi otrzymaliśmy następujące oferty:

 

 

 

1. Grupa Edukacyjna S.A. 25-655 Kielce ul. Łódzka 308 o oferta zbliżona do wysokości budżetu na sprzęt i oprogramowanie.

 

2. GOLC Studio Wideo KIELCE, KRAKÓW, OPOCZNO, TOMASZÓW  25-402 Kielce, ul. Biskupa W. Kadłubka 39 – oferta przewyższa o 34% wysokość budżetu na sprzęt i oprogramowanie.

 

3. LEMON MEDIA Jacek Cukrowicz 25-726 Kielce ul. Mielczarskiego 107/3 - oferta przewyższa o 30% wysokość budżetu na sprzęt i oprogramowanie.

 

 

 

Kryteria wyboru oferty: najkorzystniejsza cena 100%

 

 

 

Złożone oferty są kompletne i spełniają wszystkie wymogi określone w zapytaniu ofertowym z dnia 23 września 2013 r. W wyniku rozpatrzenia ofert komisja stwierdziła, że firma Grupa Edukacyjna S.A. 25-655 Kielce ul. Łódzka 308 uzyskała najlepszą ocenę (cena) i została wybrana na realizację dostawy zestawów tablic interaktywnych i oprogramowania w ramach projektu pn.: „Masz zawód – masz pracę” nr WND-POKL.09.02.00-26-005/13-00.