Cele kształcenia:
Celem kształcenia kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi problemami bezpieczeństwa danych w systemie informatycznym. Omawiane będą: zagrożenia poufności i dostępności informacji, podstawowe modele uwierzytelniania, firewall.

Treści kształcenia:

Mechanizmy lokalnej kontroli dostępu w systemach operacyjnych Windows oraz Linux
Umacnianie ochrony systemu operacyjnego serwerowych środowisk MS Windows
Utwardzanie ochrony systemu operacyjnego serwerowych środowisk Linuksowych
Systemy programowych zapór sieciowych

 

Uzyskane umiejętności:

Nadawanie, kontrolna uprawnień w systemach operacyjnych Windows oraz Linux. Znajomość poleceń konsoli związanych z kontrolą dostępu oraz zaporą sieciową. Umiejętność umocnienia ochrony środowisk serwerowych.

 

Zalecana literatura:

Monitoring i bezpieczeństwo sieci, Chris Fry, Martin Nystrom
Linux. Bezpieczeństwo. Receptury, Daniel J. Barrett, Richard E. Silverman, Robert G. Byrnes