KURS

GRAFIKA 3D - PROJEKTOWANIE REKLAM

 

Cele kształcenia:

  • nabycie umiejętności samodzielnego sporządzania komputerowych modeli trójwymiarowych
  • poznanie operacji na siatkach i obiektach
  • wizualizacja modeli trójwymiarowych z wykorzystaniem edytora materiałów

 

Treści kształcenia:

Kreacja artystyczna 3D w reklamie – techniki, oprogramowanie
Podstawy obsługi programu Art of Illusion – narzędzia, menu
Modelowanie sceny statycznej - klepsydra
Definiowanie materiałów i renderowanie końcowe
Animacja kamery i animacja obiektu

Uzyskane umiejętności:

  • modelowanie na podstawie prymitywów
  • modelowanie krzywych
  • wykorzystanie narzędzi automatycznego wypełniania przestrzeni
  • definiowanie materiałów
  • dobór parametrów renderowania do wymagań jakościowych

Zalecana literatura:
Kiciak P. „Podstawy modelowania krzywych i powierzchni”, WNT, 2005
Mullen T. „Blender, mistrzowskie animacje 3D”, Helion, 2010