Trzydziestu uczniów skarżyskiego „Ekonomika” zakończyło właśnie kursy zawodowe, w trakcie których poznawali tajniki takich zawodów jak barman, kosmetolog-wizażysta, ratownik medyczny, grafik komputerowy, specjalista PR, itp. W lutym tego roku dwunastu uczniów tej szkoły brało udział w płatnych stażach zawodowych. Takie możliwości stworzyło uczestnictwo w projekcie EFS „Masz zawód – masz pracę”. To już druga grupa uczniów „Ekonomika”, która uczestniczy w różnych formach doskonalenia umiejętności, których wspólnym mianownikiem jak najlepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Ciąg dalszy na stronie: skarzysko24.pl lub poniżej.

Około 400 uczniów z ośmiu szkół ponadgimnazjalnych regionu świętokrzyskiego obejmuje projekt „Masz zawód – masz pracę”, realizowany od września 2013 r. przez Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. Projekt, który potrwa do lipca 2015 r., ma na celu przede wszystkim podniesienie kompetencji kluczowych oraz kwalifikacji zawodowych, ale równie poważnie traktuje się kształtowanie umiejętności planowania kariery edukacyjnej i zawodowej oraz poruszania się na rynku pracy. Dzięki środkom finansowym pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki), realizowane są między innymi dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i matematyki, kursy zawodowe oraz staże u przedsiębiorców. Obecnie, w działaniach drugiej edycji projektu, uczestniczy około 200 uczniów, a wśród nich trzydziestu ze skarżyskiego „Ekonomika”.

Kierująca projektem Monika Szafraniec z WSEPiNM podkreśla, że najbardziej cenionym przez młodzież elementem projektu są właśnie staże. Stwarzają szanse na poznanie od strony praktycznej zawodu, do którego wykonywania przygotowują się w szkole i zdobycie nowych umiejętności; ważne jest również nabywanie doświadczeń funkcjonowania w środowisku pracowniczym, a także nawiązanie kontaktów przydatnych być może w przyszłych staraniach o zatrudnienie. Dodam, że staże są płatne; dla niektórych uczniów były to pierwsze w życiu samodzielnie zarobione pieniądze. Korzyści mieli również pracodawcy; zyskali pracownika, którego wprawdzie trzeba było przygotować do wykonywania zadań w miejscu pracy i zapewnić możliwość doskonalenia kompetencji zawodowych, ale otrzymali środki na opłacenie opiekuna stażysty.

Dodatkowe zajęcia z matematyki i języka angielskiego mają przede wszystkim walor edukacyjny; program tych zajęć zmierza do tego, by jak najlepiej przygotować młodzież uczestniczącą w projekcie do matury. W przypadku języka angielskiego osiąga się przy okazji istotny cel praktyczny – na lekcjach kładzie się nacisk na wzbogacenie słownictwa technicznego, co poprawia kompetencje zawodowe uczniów i otwiera możliwości kariery w krajach Unii Europejskiej.

Zaplanowane w projekcie kursy miały przede wszystkim poszerzyć kompetencje zawodowe uczniów o pożądane na rynku pracy umiejętności, mówi Włodzimierz Chłopek, szkolny koordynator projektu. Zadbaliśmy o to, by oferta kursów była atrakcyjna dla uczniów, trafiała w ich zainteresowania, z drugiej strony zaś, by odpowiadała na zapotrzebowanie przedsiębiorców. Uczestnicy mogli więc wybrać między innymi kurs barmański, wizażu i stylizacji, kurs pierwszej pomocy, kurs public relations,  bezpieczeństwa danych w systemie informatycznym, autoprezentacji,  grafiki 3D – projektowanie reklam, kurs komunikacji społecznej, kurs przedsiębiorczości. Na każdym etapie realizacji projektu uczniowie mogą korzystać ze wsparcia specjalistów, pomagających w określeniu ich predyspozycji, zdolności i umiejętności, gotowych pomagać w wytyczaniu indywidualnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych. Spotykają się indywidualnie i na zajęciach grupowych z doradcą zawodowym, psychologiem i trenerem personalnym. 

Dzięki projektowi placówka wzbogaciła się o środki trwałe (2 komputery + tablica multimedialna), pomoce dydaktyczne do zajęć z matematyki, języka angielskiego. 

W ramach projektu tworzone są materiały edukacyjne udostępniane na platformie internetowej (blendet learning). Powstało systematycznie rozwijane środowisko wirtualne dostosowane do programów rozwojowych szkół i ich profilów kształcenia, wspomagające osiąganie celów projektu. Multimedialne materiały dydaktyczne obejmują sześć obszarów – matematykę, język angielski, chemię, biologię, edukację prawną i przedsiębiorczość; uczestnicy projektu mogą sprawdzać wiedzę i umiejętności dzięki testom online oraz wymieniać się informacjami i poglądami na forach.

O tym, co obecnie dzieje się w ramach projektu „Masz zawód – masz pracę” można dowiedzieć się wchodząc na stronę internetową projektu: www.maszprace.wsepinm.edu.pl