Skracamy drogę do dobrej pracy. Projekt dla szkół ponadgimnazjalnych

Kurs Bezpieczeństwo baz danychOkoło 400 uczniów z ośmiu szkół ponadgimnazjalnych regionu świętokrzyskiego obejmie projekt „Masz zawód – masz pracę”, realizowany od kilku miesięcy przez Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. Projekt, który potrwa do czerwca 2015 r., ma na celu przede wszystkim podniesienie kompetencji kluczowych oraz kwalifikacji zawodowych, ale równie poważnie traktuje się kształtowanie umiejętności planowania kariery edukacyjnej i zawodowej oraz poruszania się na rynku pracy. Dzięki środkom finansowym pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki), realizowane są między innymi dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i matematyki, kursy zawodowe oraz staże u przedsiębiorców. Obecnie, w działaniach pierwszej edycji projektu, uczestniczy około 200 uczniów; druga edycja rozpocznie się we wrześniu 2014 r.

Kierująca projektem Monika Szafraniec z WSEPiNM podkreśla, że najbardziej cenionym przez młodzież elementem projektu są właśnie staże. Stwarzają szanse na poznanie od strony praktycznej zawodu, do którego wykonywania przygotowują się w szkole i zdobycie nowych umiejętności; ważne jest również nabywanie doświadczeń funkcjonowania w środowisku pracowniczym, a także nawiązanie kontaktów przydatnych być może w przyszłych staraniach o zatrudnienie. Dodam, że staże są płatne; dla niektórych uczniów będą to pierwsze w życiu samodzielnie zarobione pieniądze. Korzyści będą mieli również pracodawcy; zyskają pracownika, którego wprawdzie trzeba przygotować do wykonywania zadań w miejscu pracy i zapewnić możliwość doskonalenia kompetencji zawodowych, ale otrzymają środki na opłacenie opiekuna stażysty.

Dodatkowe zajęcia z matematyki i języka angielskiego mają przede wszystkim walor edukacyjny; program tych zajęć zmierza do tego, by jak najlepiej przygotować młodzież uczestniczącą w projekcie do matury. W przypadku języka angielskiego osiąga się przy okazji istotny cel praktyczny – na lekcjach kładzie się nacisk na wzbogacenie słownictwa technicznego, co poprawia kompetencje zawodowe uczniów i otwiera możliwości kariery w krajach Unii Europejskiej.

 Zaplanowane w projekcie kursy powinny przede wszystkim poszerzyć kompetencje zawodowe uczniów o pożądane na rynku pracy umiejętności, mówi Włodzimierz Chłopek, szkolny koordynator projektu. Zadbaliśmy o to, by oferta kursów była atrakcyjna dla uczniów, trafiała w ich zainteresowania, z drugiej strony zaś, by odpowiadała na zapotrzebowanie przedsiębiorców. Uczestnicy mogli więc wybrać między innymi kurs barmański, wizażu i stylizacji, kurs pierwszej pomocy, kurs public relations,  bezpieczeństwa danych w systemie informatycznym, autoprezentacji,  grafiki 3D – projektowanie reklam, kurs komunikacji społecznej, kurs przedsiębiorczości. Na każdym etapie realizacji projektu uczniowie mogą korzystać ze wsparcia specjalistów, pomagających w określeniu ich predyspozycji, zdolności i umiejętności, gotowych pomagać w wytyczaniu indywidualnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych. Spotykają się indywidualnie i na zajęciach grupowych z doradcą zawodowym, psychologiem i trenerem personalnym.

W ramach projektu tworzone są materiały edukacyjne udostępniane na platformie internetowej (blendet learning). Powstało systematyczne rozwijane środowisko wirtualne dostosowane do programów rozwojowych szkół i ich profilów kształcenia, wspomagające osiąganie celów projektu. Multimedialne materiały dydaktyczne obejmują sześć obszarów – matematykę, język angielski, chemię, biologię, edukację prawną i przedsiębiorczość; uczestnicy projektu mogą sprawdzać wiedzę i umiejętności dzięki testom online oraz wymieniać się informacjami i poglądami na forach.

Szkoły biorące udział w projekcie

-      Technikum nr 8 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach

-      Technikum nr 6 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach

-      Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich 

-      Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  im. Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie

-      Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 we Włoszczowie

-      Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika  w Skarżysku-Kamiennej

-      Technikum Rolnicze w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu

-      Technikum im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie 

O tym, co obecnie dzieje się w ramach projektu „Masz zawód – masz pracę” można dowiedzieć się wchodząc na stronę internetową projektu: www.maszprace.wsepinm.edu.pl

Wypowiedzi uczniów – ze szkół biorących udział w projekcie

Mateusz Kozieł – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  we Włoszczowie (o kursie bezpieczeństwo danych w systemie informatycznym): „Wybrałem ten kurs, bo interesuję się informatyką. Dla mnie najważniejsze jest to, że uczymy się o rzeczach nie uwzględnianych w  programie szkolnym, które są przydatne w codziennym korzystaniu z komputera i zasobów Internetu”

Katarzyna Skrzypek – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach (ogólnie o projekcie):  „Projekt >Masz zawód – masz pracę< trwa już pięć miesięcy. Najbardziej cenię sobie możliwość udziału w zajęciach wyrównawczych z matematyki i języka angielskiego, bo zależy mi na dobrym przygotowaniu się do matury. Podoba mi się również to, że otrzymamy certyfikaty ukończeniu kursów, potwierdzające dodatkowe umiejętności zawodowe”.

Angelika Rydz - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3  we Włoszczowie (o kursie barmańskim): „Zajęcia są prowadzone bardzo ciekawie i dają wiedzę przydatną w życiu. Mam nadzieję, że starając się o pracę w wakacje będę mogła wykorzystać umiejętności zdobyte podczas kursu jako dodatkowy atut. Miło jest również pochwalić się znajomym umiejętnością ciekawego łączenia różnych smaków”.

Daria Łosak - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach (ogólnie o projekcie): Udział w różnych zajęciach projektu daje nie tylko dodatkowe  umiejętności i praktyczne doświadczenia. Doceniam także możliwość poszerzenia kręgu znajomych, nawiązania nowych kontaktów, zdobywania pierwszych „mocnych punktów”,  które  będę mogła wpisać do CV”.

 

Wypowiedzi nauczycieli – ze szkół biorących udział w projekcie

Rafał Śpiewak – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu: „Technologia IT zmienia się bardzo szybko. Zaletą udziału w projekcie jest możliwość doposażenia szkoły w najnowsze urządzenia, oprogramowanie i materiały służące celom dydaktycznym”.

Rafał Kołton – Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie: „Program nauczania w szkole zawodowej kładzie nacisk na kształtowanie umiejętności praktycznych, ale dzięki zajęciom prowadzonym w ramach projektu ich zakres może być znacznie szerszy. Dlatego tak ważne wydają mi się zwłaszcza płatne staże w przedsiębiorstwach, uwzględniające specjalności zawodowe i zainteresowania uczniów.  

Małgorzata Pytlarz – Zespół szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 we Włoszczowie: „Szanse edukacyjne  i zawodowe uczniów zależą w dużej mierze od wyników egzaminu dojrzałości. Bardzo dobrym pomysłem było poświęcenie dużej liczby godzin na zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego, dwóch kluczowych przedmiotów na  maturze.

Kamila Lenart - Zespół szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 we Włoszczowie: „Z rozmów jakie prowadzę z uczniami biorącymi udział w projekcie wynika, że traktują te zajęcia jako ciekawe urozmaicenie codziennych obowiązków szkolnych. Doceniają możliwość wyjazdów i spotkań z młodzieżą z innych szkół naszego regionu.