Trzydziestu uczniów skarżyskiego „Ekonomika” zakończyło właśnie kursy zawodowe, w trakcie których poznawali tajniki takich zawodów jak barman, kosmetolog-wizażysta, ratownik medyczny, grafik komputerowy, specjalista PR, itp. W lutym tego roku dwunastu uczniów tej szkoły brało udział w płatnych stażach zawodowych. Takie możliwości stworzyło uczestnictwo w projekcie EFS „Masz zawód – masz pracę”. To już druga grupa uczniów „Ekonomika”, która uczestniczy w różnych formach doskonalenia umiejętności, których wspólnym mianownikiem jak najlepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Ciąg dalszy na stronie: skarzysko24.pl lub poniżej.

Skracamy drogę do dobrej pracy. Projekt dla szkół ponadgimnazjalnych

Kurs Bezpieczeństwo baz danychOkoło 400 uczniów z ośmiu szkół ponadgimnazjalnych regionu świętokrzyskiego obejmie projekt „Masz zawód – masz pracę”, realizowany od kilku miesięcy przez Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. Projekt, który potrwa do czerwca 2015 r., ma na celu przede wszystkim podniesienie kompetencji kluczowych oraz kwalifikacji zawodowych, ale równie poważnie traktuje się kształtowanie umiejętności planowania kariery edukacyjnej i zawodowej oraz poruszania się na rynku pracy. Dzięki środkom finansowym pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki), realizowane są między innymi dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i matematyki, kursy zawodowe oraz staże u przedsiębiorców. Obecnie, w działaniach pierwszej edycji projektu, uczestniczy około 200 uczniów; druga edycja rozpocznie się we wrześniu 2014 r.