9 października 2014 r. w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach przy ulicy Jagiellońskiej 109A odbyło się  III Forum Pracodawców zorganizowane w ramach projektu „Masz zawód – masz pracę”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego).
Cele III Forum Pracodawców :
 • rozwój współpracy pomiędzy szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe a pracodawcami służącej podniesieniu kwalifikacji zawodowych uczniów i wzmacnianiu ich zdolności do zatrudnienia;
 • przedyskutowanie zagadnień związanych z realizacją staży w czasie I edycji projektu, omówienie doświadczeń oraz umiejętności praktycznychzdobytych przez ucznióww trakcie odbywania staży.
Program III Forum Pracodawców
 • 10.30 – 11.00   -  rejestracja uczestników
 • 11.00 – 11.15   -  otwarcie Forum Pracodawców: Monika Szafraniec – Kierownik projektu, Włodzimierz Chłopek – Szkolny koordynator
 • 11.15 – 12.15 – podsumowanie staży zrealizowanych w ramach I edycji projektu
 • 12.15 – 12.30 - przerwa kawowa
 • 12.30 – 13.30 – omówienie doświadczeń oraz umiejętności praktycznych zdobytych przez uczniów w trakcie odbywania staży
 • 13.30 – 14.00 – przerwa obiadowa
 • 14.00 – 15.30 - dyskusja panelowa dotycząca dalszej współpracy między szkołami zawodowymi a pracodawcami związanej z realizacją staży w ramach II edycji projektu
III Forum Pracodawców

III Forum Pracodawców

III Forum Pracodawców

 

 

 

 

 

 

11 czerwca 2014 r. w Wyższej Szkoke Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach odbyło się  II Forum Pracodawców organizowanew ramach projektu „Masz zawód – masz pracę”, współfinansowanego przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu (priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego).

Projekt przewiduje wzrost kompetencji kluczowych oraz poprawę umiejętności i kwalifikacji zawodowych u 400 uczestników, którymi są uczniowie świętokrzyskich szkół zawodowych, między innymi poprzez odbycie 160 płatnych staży u pracodawców.
Zasadniczymi celami Forum Pracodawców są:

 • przedstawienie możliwości współpracy oraz nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe a pracodawcami służącej podniesieniu kwalifikacji zawodowych uczniów i wzmacnianiu ich zdolności do zatrudnienia;
 • przedyskutowanie zagadnień związanych z modernizacją oferty kształcenia zawodowego i dostosowania jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy poprzez wprowadzenie nowych kierunków kształcenia oraz modyfikację programów nauczania na kierunkach istniejących. 
Program II Forum Pracodawców 
 
 • 9.30 – 10.00   -  rejestracja uczestników
 • 10.00 – 10.30 -  otwarcie Forum Pracodawców: Monika Szafraniec – Kierownik projektu, Włodzimierz Chłopek – Szkolny koordynator, Katarzyna Lipska – Specjalista ds.monitoringu i sprawozdawczości
 • 10.30 – 11.00– referat: WSEPiNM mgr Piotr Hnidan – „Możliwości dopasowania programów kształcenia do potrzeb pracodawców – analiza dobrych praktyk”
 • 11.00 – 11.30 - przerwa kawowa
 • 11.30 – 12.15 - wystąpienia przedstawicieli szkół biorących udział w projekcie „Masz zawód – masz pracę”  
 •  12.15 – 13.00 - wystąpienia przedstawicieli pracodawców z regionu województwa
 • 13.00 – 14.00 - dyskusja panelowa
 • 14.00 – 15.00 - obiad
 

Karta zgłoszeniowa: doc

Kontakt: Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego, ul. Jagiellońska 109a, 25-735 Kielce, tel. 41 366 93 73, 41 366 93 66, 41 366 93 90 fax. 41 345 78 88, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dodatkowych informacji udzielają: mgr inż. Monika Szafraniec, mgr Włodzimierz Chłopek
tel. 41 366 93 73, 41 366 93 66, 600294941

 

I Forum Pracodawców zorganizowane w ramach Projektu odbyło się 28 października 2013 r. w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielacach. 

W I I Forum Pracodawców udział wzięli świętokrzyscy przedsiębiorcy oraz przedstawiciele szkół, w których realizowany  jest projekt. 
Program I Forum Pracodawców
9.30 – 10.00 – rejestracja uczestników, poczęstunek
10.00  - Projekt „Masz zawód – masz pracę” – założenia, cele – dr Łukasz Baratyński
11.00 – wystąpienie przedstawiciela szkoły biorącej udział w projekcie
11.30 – 12.00- Łukasz Gawroński – dyrektor Business Consulting – możliwości współpracy edukacja - biznes
12.00 – dyskusja
Lunch