HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

Rok 2013

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja uczestników I edycji: IX–XI 2013 r.; 200 beneficjentów/8 szkół (oczekiwana liczba beneficjentów w każdej szkole – 25 uczniów/uczennic).

Zadanie 1 – dodatkowe zajęcia z matematyki i języka angielskiego

 1. Przeprowadzenie zajęć z matematyki – 128 godz./8 szkół; w każdej ze szkół 16 godz. zajęć w ramach jednej grupy do końca 2013 r.. 
 2. Przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego – 256 godz./8 szkół; w każdej ze szkół 32 godz. zajęć, po 16 godz. dla każdej z dwóch grupy - do końca 2013 r.
 3. Zakup pomocy dydaktycznych dla szkół – słowniki, podręczniki, plansze edukacyjne.
 4. Zakup tablic interaktywnych/sprzętu multimedialnego.
 5. Zakup oprogramowania do sprzętu.

Zadanie 2 – stworzenie platformy edukacyjnej (blended learning)

 1. Utworzenie platformy edukacyjnej.
 2. Opracowanie materiałów e-learingowych 6. przedmiotów 20 godzinnych (matematyka, j. angielski, biologia, chemia, edukacja prawna, przedsiębiorczość).
 3. Zakup dwóch stanowisk komputerowych dla każdej ze szkół uczestniczących w projekcie.

Zadanie 3 – doradztwo edukacyjno-zawodowe 

 1. Spotkania z doradcą zawodowym – 50 godz./8 szkół; w każdej szkole nie mniej niż 6 godz. spotkań indywidualnych z uczniami do końca 2013 r. Doradca zobowiązany jest do składania indywidualnych notatek ze spotkań z uczniami.
 2. Zajęcia z trenerem personalnym – 50 godz./8 szkół; w każdej szkole nie mniej niż 6 godz. warsztatów grupowych - do końca 2013 r.). Podczas zajęć prowadzone będą listy obecności. Trener zobowiązany jest do składania indywidualnych notatek ze spotkań z uczniami.
 3. Warsztaty z zakresu odnalezienia się na rynku pracy – 20 godz./8 szkół; w każdej szkole 2,5 godz. warsztatów grupowych - do końca 2013 r.). Trenera wskazuje szkoła, ale możliwe jest również wysłanie do szkół pracownika WSEPiNM. Podczas zajęć prowadzone będą listy obecności.
 4. Dyżur psychologa – 20 godz./8 szkół; w każdej szkole 2,5 godz. zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych - do końca 2013 r.). Jest on zobowiązany jest do sporządzania indywidualnych notatek ze spotkań z uczniami.
 5. Ustanowienie koordynatorów Szkolnych Ośrodków Kariery.