HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

Rok 2015

Zadanie 1 – dodatkowe zajęcia z matematyki i języka angielskiego

 1. Przeprowadzenie zajęć z matematyki – 128 godz./8 szkół; w każdej ze szkół - 16 godz. zajęć w ramach jednej grupy - do czerwca 2015 r. 
 2. Przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego – 256 godz./8 szkół; w każdej ze szkół - 32 godz. zajęć, po 16 godz. dla każdej z dwóch grup - do czerwca 2015 r. 

Zadanie 3 – doradztwo edukacyjno-zawodowe 

 1. Spotkania z doradcą zawodowym – 50 godz./8 szkół; Doradca zobowiązany jest do składania indywidualnych notatek ze spotkań z uczniami.
 2. Zajęcia z trenerem personalnym – 50 godz./8 szkół; w każdej szkole nie mniej niż 6 godz. warsztatów grupowych - do czerwca 2015 r. Podczas zajęć prowadzone będą listy obecności. Trener zobowiązany jest do składania indywidualnych notatek ze spotkań z uczniami.
 3. Warsztaty z zakresu odnalezienia się na rynku pracy – 30 godz./8 szkół; w każdej szkole nie mniej niż 3,5 godz. warsztatów grupowych - do czerwca 2015 r. Podczas zajęć prowadzone będą listy obecności.
 4. Dyżur psychologa – 20 godz./8 szkół; w każdej szkole 2,5 godz. zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych - do czerwca 2015 r. Jest on zobowiązany jest do sporządzenia indywidualnych notatek ze spotkań z uczniami.
 5. Działania koordynatorów Szkolnych Ośrodków Kariery. 

Zadanie 4 – modernizacja oferty kształcenia zawodowego poprzez rozszerzenie programu o kursy pożądane na rynku pracy (kursy realizowane na WSEPiNM i przez jej pracowników)

Kursy będą realizowane w siedzibie WSEPiNM – w wymiarze 10 godz.; przydział uczniów do kursów - na podstawie dokumentów rekrutacyjnych. Rozpoczęcie – I kwartał 2015 r.

 • Kurs wizażu i stylizacjiKurs pierwszej pomocy
 • Kurs komunikacji społecznej
 • Kurs bezpieczeństwo danych w systemie informatycznym
 • Kurs projektowanie reklam – grafika 3D
 • Kurs barmański
 • Kurs autoprezentacji
 • Kurs z zakresu public relations
 • Kurs przedsiębiorczości

 

Zadanie 5 – staże u przedsiębiorców i forum z udziałem pracodawców

Rekrutacja 80 beneficjentów na staże u przedsiębiorców – II edycja: IX 2014; okres realizacji stażów – II kwartał 2015 r.

 • Kurs BHP
 • Odzież robocza
 • Wynagrodzenie stażowe
 • Wynagrodzenie opiekuna stażysty