HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

Rok 2014

Rekrutacja do II edycji projektu – IX 2014 r.: 200 osób/8 szkół (oczekiwana liczba beneficjentów w każdej szkole – 25 uczniów/uczennic).

Zadanie 1 – dodatkowe zajęcia z matematyki i języka angielskiego

 1. Przeprowadzenie zajęć z matematyki – 256 godz./8 szkół; w każdej ze szkół kontynuacja zajęć z matematyki – 16 godz. dla I edycji realizowanych w terminie od I do VI + 16 godz. – zajęcia w ramach II edycji – od IX do XII.
 2. Przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego – 512 godz./8 szkół; w każdej ze szkół kontynuacja zajęć z j. angielskiego – po 16 godz. dla każdej grupy = 32 godz. dla I edycji, realizowanych w terminie od I do VI + 16 godz. dla każdej grupy = 32 godz. – dla II edycji – od IX do XII.

Zadanie 3 – doradztwo edukacyjno-zawodowe 

 1. Spotkania z doradcą zawodowym – 100 godz./8 szkół; w każdej szkole – kontynuacja indywidualnych spotkań w ramach I edycji - nie mniej niż 6 godz. do czerwca 2014 r. + nie mniej 6 godz. dla uczestników II edycji – do końca 2014 r. Doradca zobowiązany jest do składania indywidualnych notatek ze spotkań z uczniami.
 2. Zajęcia z trenerem personalnym – 100 godz./8 szkół; w każdej szkole – kontynuacja indywidualnych spotkań w ramach I edycji - nie mniej niż 6 godz. do czerwca 2014 r. + nie mniej 6 godz. dla uczestników II edycji – do końca 2014 r. Podczas zajęć prowadzone będą listy obecności. Trener zobowiązany jest do składania indywidualnych notatek ze spotkań z uczniami.
 3. Warsztaty z zakresu odnalezienia się na rynku pracy – 50 godz./8 szkół; w każdej szkole - kontynuacja warsztatów grupowych I edycji - nie mniej niż 3,5 godz. do czerwca 2014 r. + nie mniej niż 2,5 godz. dla uczestników II edycji – do końca 2014 r. Podczas zajęć prowadzone będą listy obecności.
 4. Dyżur psychologa – 40 godz./8 szkół; w każdej szkole - kontynuacja 2,5 godz. zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do końca czerwca 2014 r. + 2,5 godz. dla uczestników II edycji do końca 2014 r.). Jest on zobowiązany jest do sporządzania indywidualnych notatek ze spotkań z uczniami.
 5. Działania koordynatorów Szkolnych Ośrodków Kariery. Rozliczenie zadania na podstawie Miesięcznej karty czasu pracy.

Zadanie 4 – modernizacja oferty kształcenia zawodowego poprzez rozszerzenie programu o kursy pożądane na rynku pracy (kursy realizowane w siedzibie WSEPiNM i przez jej pracowników)

Kursy będą realizowane w WSEPiNM – w wymiarze 10 godz.; przydział uczniów do kursów - na podstawie dokumentów rekrutacyjnych. Okres realizacji III-V 2014 r.

 • Kurs wizażu i stylizacji
 • Kurs pierwszej pomocy
 • Kurs komunikacji społecznej
 • Kurs bezpieczeństwo danych w systemie informatycznym
 • Kurs projektowanie reklam – grafika 3D
 • Kurs barmański
 • Kurs autoprezentacji
 • Kurs z zakresu public relations
 • Kurs przedsiębiorczości

 

Zadanie 5 – staże u przedsiębiorców i forum z udziałem pracodawców

 1. Zadanie obejmuje staże w przedsiębiorstwach dla 160 beneficjentów (96K i 64M), trwające min. 150 godz.. Rekrutacja dla I edycji: II i III 2014 r. – 80 beneficjentów. Rekomendowany okres odbywania stażów – od VI 2014 do IX 2014 r. 
 • Kurs BHP
 • Odzież robocza
 • Wynagrodzenie stażowe
 • Wynagrodzenie opiekuna stażysty

2. Cykliczne fora z udziałem pracodawców i dyrektorami szkół biorącymi udział w projekcie.